Publicacions

Amb peu ferm. Consells per a una bona entrada a la Universitat és un recull de textos fets pels coordinadors de primer curs dels graus. Les recomanacions son interessants per als futurs universitaris.

Amb peu ferm_Portada completa

Llegir per triar. Guia per a aprofundir en el coneixement dels graus és una proposta per ampliar la informació sobre estudis universitaris amb alguns alguns llibres i articles.

La Guia d’accés a la Universitat de València 2017-2018 ofereix informació d’interès per als futurs universitaris, com ara les diferents maneres d’accedir a la universitat, les ponderacions de les matèries examinades en les PAU o les notes de tall del curs passat.

La Guia de graus 2017-2018 recull l’oferta d’estudis de la Universitat de València. En aquesta publicació es pot trobar la informació més rellevant dels graus i dobles graus que ofereix la Universitat.
Edició en castellà 13-14)| Edició en anglés (13-14)

La Guia d’activitats 2016-2017 és un suplement de la revista FUTURA 33 (tardor 2016) que recull les activitats organitzades des de la Universitat de València per a l’alumnat i per al professorat i el personal d’orientació de l’educació primària, de l’ESO, de batxillerat i de cicle formatiu.