Aprén-Emprén

TALLERES PARA ESTUDIANTES Y TITULADOS DE CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

del 7 al 18 de noviembre de 2016

Los talleres son gratuitos y la inscripción estará abierta del 13 al 31 de octubre (ampliado hasta el 2 de noviembre)  de 2016. La inscripción la puede realizar el centro (profesor/a, orientador/a, etc.), indicando el número total de estudiantes que asistirán al taller elegido o, directamente, cada estudiante. La persona que realice la inscripción recibirá, en el correo electrónico indicado en el formulario, la confirmación de haber hecho la matrícula.

TALLERES

Taller 1: Retoc i edició d’imatges per ordinador

En aquest taller els participants utilitzen el programari Gimp i les eines de selecció i retoc fotogràfic i de dibuix d’imatges en 2D. A més, treballen el control de l’exposició i la lluminositat, l’edició d’imatges mitjançant capes i apliquen màscares i filtres gràfics.

Impartit per: Francisco Grimaldo Moreno, professor del Departament d’Informàtica de la Universitat de València.

Durada: 4 hores.

Nombre de participants per taller: 26.

Dates i horaris a escollir:

Dimecres, 9 de novembre, de 15:00 a 19:00.

Dimecres, 16 de novembre, de 15:00 a 19:00.

Lloc: Aula 1.0.6 de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (Av. de la Universitat, s/n, Burjassot), Campus de Burjassot, Universitat de València.

Taller 2: Desenvolupament de videojocs

En aquest taller es donen a conèixer els conceptes bàsics per al desenvolupament d’un joc tridimensional. Hi ha una breu introducció teòrica on es tracten conceptes del món virtual, càmeres, geometria, il·luminació i comportament físic. Seguidament l’alumnat aprén el maneig de programari específic per al desenvolupament de videojocs i aplicacions 3D amb la realització pràctica d’un mini-joc.

Impartit per: Manuel Pérez Aixendri, professor del Departament d’Informàtica de la Universitat de València.

Durada: 4 hores.

Nombre de participants per taller: 26.

Dates i horaris a escollir:

Dimecres, 9 de novembre, de 15.00 a 19:00.

Dimecres, 16 de novembre, de 15.00 a 19:00.

Lloc: Laboratori 1.1.8 de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (Av. de la Universitat, s/n, Burjassot), Campus de Burjassot, Universitat de València.

Taller 3: Programació avançada de microrobots Lego Mindstorms

En aquest taller s’introdueix els participants en la tipologia dels robots Lego Mindstorms i treballen en un entorn de programació amb Labview. A més, es practica la monitorització de l’entorn mitjançant sensors i el control d’actuadors.

Impartit per: Julio Martos, professor del Departament d’Enginyeria Electrònica de la Universitat de València.

Durada: 4 hores.

Nombre de participants per taller: 16.

Dates i horaris a escollir:

Dijous, 10 de novembre, de 10:00 a 14:00.

Dijous, 17 de novembre, de 10:00 a 14:00.

Lloc: Laboratori 3.1.4 de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (Av. de la Universitat, s/n, Burjassot), Campus de Burjassot, Universitat de València.

Taller 4: Són turístics tots els recursos turístics?

Aquest taller proposa visitar alguns espais claus del patrimoni cultural de la ciutat de València i analitzar la seua adequació com a recursos d’ús turístic. L’activitat és eminentment pràctica amb l’objectiu de descobrir sobre el terreny la importància que té la correcta planificació i gestió dels recursos en el desenvolupament de l’activitat turística.

Impartit per: Rubén Arnandis i Agramunt, professor del Departament de Geografia de la Universitat de València.

Durada: 4 hores.

Nombre de participants per taller: 25.

Dates i horaris a escollir:

Divendres, 11 de novembre, de 10:00 a 14:00.

Divendres, 18 de novembre, de 10:00 a 14:00.

Lloc: el punt de partida del taller és l’esplanada que hi ha davant de les Torres dels Serrans.

Taller 5: Anàlisi de comptes anuals

El taller té com a objectiu que l’alumnat assimile els principals coneixements per a interpretar la informació contable que les empreses emeten a través dels seus comptes anuals. També s’estableixen els fonaments per a emetre judicis raonats sobre la situació patrimonial, financera i econòmica de les empreses mitjançant l’aplicació de tècniques d’anàlisi dels seus estats contables.

Impartit per: José Pozuelo Campillo, professor del Departament de Comptabilitat de la Universitat de València.

Durada: 4 hores.

Nombre de participants per taller: 40.

Dates i horaris a escollir:

Dimecres, 9 de novembre, de 16:30 a 20:30.

Divendres, 11 de novembre, de 16:30 a 20:30.

Lloc: Aula 205 de l’Aulari Sud, Campus dels Tarongers, Universitat de València.

Taller 6: Com funciona la Borsa?

L’objectiu d’aquest taller és adquirir els coneixements pràctics necessaris sobre el funcionament del mercat de valors.

Impartit per: Valentín Navarro, professor del Departament de Finances Empresarials de la Universitat de València.

Durada: 4 hores.

Nombre de participants: 40.

Data i horari:

Dimarts, 8 de novembre, de 16:00 a 20:00.

Lloc: Aula 205 de l’Aulari Sud, Campus dels Tarongers, Universitat de València.

Taller 7: Projecte d’empresa: Emprenem

El propòsit d’aquest taller és oferir als participants els coneixements pràctics adequats per a la realització d’un projecte de creació d’una empresa, des de la idoneïtat del negoci fins a l’eixida al mercat.

Impartit per: Pedro Canales, professor del Departament de Comercialització i Investigació de Mercats de la Universitat de València i Santiago Cantarero, professor del Departament de Direcció d’Empreses de la Universitat de València.

Durada: 4 hores.

Nombre de participants: 30.

Data i horari: dilluns, 14 de novembre, de 16:00 a 20:00.

Lloc: Aula 203 de l’Aulari Sud, Campus dels Tarongers, Universitat de València.


Taller 8: Risc en finances i assegurances

En aquest taller s’introdueixen conceptes bàsics del sector d’assegurances com ara prima pura i prima comercial, prestacions, solvència, provisió, etc., tot mitjançant processos de simulació de sinistralitat.

Impartit per: Josep Lledó Benito, sènior actuarial en el sector d’assegurances i doctorand del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València.

Durada: 4 hores.

Nombre de participants: 30.

Data i horari :

Divendres, 11 de novembre, de 9:30 a 13:30.

Lloc: Aula 402 de l’Aulari Nord, Campus dels Tarongers, Universitat de València. 


Taller 9: Documentació mèdica en bases de dades

La sobresaturació d’informació científica i la falta de temps dels professionals de la salut, fa que siga imprescindible el coneixement i maneig de les noves tecnologies de la informació. El propòsit d’aquest taller és adquirir els coneixements pràctics sobre el funcionament de les principals bases de dades biomèdiques.

Impartit per: Rut Lucas Domínguez, professora del Departament d’Història de la Ciència i Documentació de la Universitat de València.

Durada: 4 hores.

Nombre de participants: 30.

Data i horari: Dijous, 10 de novembre, de 10:00 a 14:00.

Lloc: Aula d’Informàtica IV, 1r pis de la Facultat de Farmàcia (Av. Vicent Andrés Estellés, s/n, Burjassot), Campus de Burjassot, Universitat de València.


Taller 10: Cerca eficient d’informació en Internet

En aquest taller es mostra com s’han de fer cerques eficients en la web, s’identifiquen els elements que influeixen en l’obtenció d’uns bons resultats i se’n discuteixen els fonaments de validesa. Per a això es treballa amb els buscadors web de tipus generalista més coneguts, així com amb uns altres buscadors de temàtiques específiques.

Impartit per: Ariadna Fuertes Seder, professora del Departament d’Informàtica de la Universitat de València.

Durada: 4 hores.

Nombre de participants per taller: 22.

Dates i horaris a escollir:

Dijous, 10 de novembre, de 16:00 a 20:00.

Dijous, 17 de novembre, de 16:00 a 20:00.

Lloc: Aula d’Informàtica F1.2.A, de la Facultat de Geografia i Història (Av. Blasco Ibáñez, 28, València), Campus de Blasco Ibáñez, Universitat de València.